Home Producten Referenties FAQ Downloads Over ons Contact Vacatures
maximising performance

Veel gestelde vragen

Hier vindt u veelgestelde vragen met de antwoorden.

Waar moet een SpiroTop snelontluchter worden gemonteerd?

SpiroTop automatische snelontluchters moeten gemonteerd worden op enig punt in een installatie waar lucht zich kan verzamelen en op plaatsen waar luchtzakken voorkomen. De Spirotop moet verticaal gemonteerd worden, met de aansluiting aan de onderzijde. N.B.: Een automatische ontluchter verwijdert alleen vrije lucht. Om een installatie actief te ontluchten en ook microbellen en opgeloste lucht te verwijderen dient, afhankelijk van het soort installatie, ook een luchtafscheider of een vacuümontgasser geplaatst te worden gemonteerd.<br><br>Meer informatie over <a href="/automatische-snelontluchter/" id="">SpiroTop snelontluchters</a><a id="" href="http://clap.jebentonline.nl/spirotech/www.spirotech.nl/nl/producten/snelontluchters/"></a>

Waar moet een SpiroVent luchtafscheider worden gemonteerd?

SpiroVent luchtafscheiders moeten bij voorkeur geplaatst worden op het warmste punt in de installatie. In een verwarmingssysteem is dit direct na de ketel. In een koelingsysteem dient de luchtafscheider in de hoofdretourleiding geplaatst te worden.  Installatie vóór de pomp voorkomt opeenhoping van microbellen rond de pomp-as. Lucht om de pomp-as kan de opvoerhoogte van een pomp aanmerkelijk verlagen.<br><br>Meer informatie over <a href="/luchtafscheider/" id="">SpiroVent luchtafscheiders</a><br>

Waar moet een SpiroTrap vuilafscheider worden gemonteerd?

Aangezien vuildeeltjes zich altijd in de hoofdstroom bevinden, en zich slecht laten afbuigen naar een by-passleiding, dient een SpiroTrap vuilafscheider altijd in de hoofdleiding gemonteerd te worden. Voor zowel een verwarmings- als een koelingssysteem geldt dat de hoofdretourleiding de beste positie is.<br><br>Meer informatie over <a href="/vuilafscheider/" id="">SpiroTrap vuilafscheiders</a>

Kan een SpiroTrap vuilafscheider verstopt raken?

Onder normale omstandigheden kan een SpiroTrap vuilafscheider niet verstopt raken, aangezien al het vuil uit de stroom wordt verwijderd en wordt verzameld. Hierdoor zal het verzamelde vuil niet leiden tot een verhoogde drukval of stromingsweerstand.<br><br>Meer informatie over <a href="/vuilafscheider/" id="">SpiroTrap vuilafscheiders</a>

Hoeveel onderhoud heeft een Spirotech-product nodig?

Een SpiroTop snelontluchter of een SpiroVent heeft geen enkel onderhoud nodig. Een SpiroTrap vuilafscheider hoeft, na initieel spuien bij oplevering van een installatie, slechts af en toe enige seconden te worden geopend. Dit gebeurt normaal gesproken tijdens regulier onderhoud aan de installatie.

Waar kan ik Spirotech-producten kopen?

Spirotech-producten worden geleverd via alle bekende groothandels. Voor specifieke leveringsvragen of projectinformatie kunt u uiteraard altijd <a id="" href="/contact/">contact</a> met ons opnemen.


{{ ::item.name }}

{{ ::item.name }}

Your browser is currently not supported

Don't worry, there is an easy fix. All you have to do is click the link below and follow the instructions.

outdatedbrowser.com