Home Producten Referenties FAQ Downloads Over ons Contact Vacatures
maximising performance

E-maildisclaimer

Lees hieronder onze e-maildisclaimer

Nederlands

De informatie in deze e-mail is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien de lezer van deze mededeling niet de geadresseerde is, wordt u hierbij erop gewezen, dat u geen recht hebt kennis te nemen van de inhoud van deze e-mail, het te kopiëren of te verstrekken aan andere personen dan de geadresseerde. Indien u deze e-mail abusievelijk hebt ontvangen, brengt u dan de afzender op de hoogte waarbij u gevraagd zal worden het originele bericht te vernietigen. Spirotech bv is niet verantwoordelijk en wijst iedere aansprakelijkheid af voor en/of in verband met alle gevolgen en/of schade van een juiste en volledige verzending en ontvangst van de inhoud van deze e-mail.

Op alle handelstransacties van Spirotech BV te Helmond zijn de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de KvK te Eindhoven onder nummer 17061117. Hieronder kunt u de voorwaarden als pdf downloaden. Op verzoek sturen wij u kosteloos een exemplaar toe.

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden  (pdf)
Algemene Inkoopvoorwaarden (pdf)


English

The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Any review, transmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error, please contact the sender and delete the material from any computer.

The standard terms and conditions of sale of Spirotech BV in Helmond apply to all transactions and prices mentioned in this e-mail. They are registered at the Chamber of Commerce in Eindhoven, The Netherlands under registration number 17061117. Copy available on request.

General Terms of Sale and Delivery  (pdf)


Deutsch

Diese Email ist nur für die Person oder Organisation bestimmt, an welche sie adressiert ist. Sie kann vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen enthalten. Falls Sie nicht der Empfänger sein sollten, dürfen Sie die Informationen nicht nutzen, kopieren, verteilen, weiterleiten oder irgendwelche Handlungen auf ihrer Basis ausführen. Sollten Sie diese Email irrtümlicherweise erhalten haben, benachrichtigen Sie uns bitte umgehend und löschen Sie diese Email.

Für alle geschäftlichen Transaktionen sind unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen anzuwenden, die bei der IHK Eindhoven unter der Nummer 17061117 hinterlegt sind. Auf Anfrage senden wir Ihnen gerne ein Exemplar kostenlos zu.

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen  (pdf)


{{ ::item.name }}

{{ ::item.name }}

Your browser is currently not supported

Don't worry, there is an easy fix. All you have to do is click the link below and follow the instructions.

outdatedbrowser.com