Druk, de sleutel tot een goed systeemontwerp

Drukbehoud, de sleutel

Zelfs eenvoudige problemen worden bij het ontwerp, de installatie en het onderhoud van die systemen nogal eens over het hoofd gezien. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor de kwaliteit van de systeemvloeistof, of zelfs het systeem beschadigen.

Belangrijke onderdelen kunnen vroegtijdig uitvallen, met als resultaat vaak hoge bedrijfskosten, grote uitgaven en vervelend ongemak voor de gebruiker. Niet alleen moeten onderdelen worden vervangen, ook moet het systeem voortdurend worden schoongemaakt met chemische middelen. En dat alles om de vloeistof die in het systeem wordt gebruikt in een stabiele toestand te houden.

Het doorbreken van de cyclus van werkzaamheden en
kosten begint bij het druksysteem

Doorbreek de cyclus van werk en kosten

Een slecht ontworpen, geïnstalleerd en/of onderhouden expansiesysteem kan in de hele installatie leiden tot een negatieve druk. Er kan lucht naar binnen worden gezogen via automatische ontluchters, pakkingen en microlekkages. Hoge druk kan ertoe leiden dat water door de veiligheidsventielen stroomt, en vervolgens moet telkens water worden bijgevuld. De toevoeging van schoon, zuurstofrijk water doet de werking van eventueel aanwezige corrosieremmers teniet.

Corrosievorming is vervolgens onontkoombaar en de cyclus begint opnieuw:

  • Er komt voortdurend lucht in het systeem
  • Er ontstaat corrosie
  • Er vormt zich steeds meer vuil en bezinksel
  • Het systeem wordt gereinigd en behandeld
Lucht in het systeem

Corrosieremmers hebben geen effect op de concentratie inerte gassen, zoals stikstof en kooldioxide, die in grote hoeveelheden aanwezig zijn en de operationele efficiency van het systeem verminderen.

SpiroExpand - Drukbehoud

Een scala aan oplossingen

Elk verwarmings- of koelsysteem stelt andere eisen aan het drukbehoudsysteem. Daarnaast stellen operators aanvullende eisen aan de uitrusting van drukregelsystemen, de mogelijke signaaluitwisseling met andere delen van de installatie of het besturingssysteem en de bedrijfszekerheid.

SpiroExpand biedt een scala aan oplossingen, van de eenvoudigste opstelling tot de meest uitgebreide, complexe systemen. Als het juiste plan er voor u niet bij zit, maken we graag een op maat gemaakte opstelling speciaal voor uw probleem.

SpiroPress TopControl - Expansievaten met membraan

TopControl

De TopControl Modular Is een modulair expansie- en drukregelsysteem voor gebruik in combinatie met externe lagedruk EG-expansievaten (veiligheidsventiel 0,5 bar). In tegenstelling tot MultiControl-systemen wordt voor de TopControl-serie gebruikgemaakt van elektronische drukregelpompen met snelheidsregeling en elektronische overdrukventielen. Dankzij het nog grotere werkdrukbereik van 23,5 bar kunnen deze units in een enorm scala van apparaten worden gebruikt.

Expansievaten (met membraan)

Dit zijn ‘passieve’ drukbeheersystemen. Voor drukregeling wordt gebruikgemaakt van een vooraf ingestelde gasdruk in het (membraan)expansievat. Omdat (membraan)expansievaten geen suppletiefunctie hebben, combineren wij deze passieve drukregeling bij voorkeur met een vacuumontgasser inclusief suppletiefunctie.

Meer informatie over ons SpiroExpand assortiment

SpiroExpand omvat een compleet assortiment oplossingen, van de eenvoudigste opstelling tot de meest uitgebreide, complexe systemen. Alle units worden gebruikt voor volledige vacuümontgassing van het installatiewater. Het suppletiewater wordt ontgast voordat het in het systeem wordt gebracht, zodat het systeem langdurig wordt beschermd.

Bekijk hier ons complete SpiroExpand assortiment

SpiroExpand configuratie software

Selecteer het meest geschikte drukbehoudsysteem voor een optimale prestatie van het verwarmings- of koelsysteem. Of je nu bezig bent met het ontwerp, werkvoorbereiding of planning van een project of advies, deze tool helpt je op weg. In enkele stappen wordt je naar de best mogelijke oplossing geleid, met als resultaat een direct te gebruiken productadvies of -opties, inclusief specificaties. Het advies is vervolgens gemakkelijk op te slaan of te mailen naar je eigen emailadres.

Start the SpiroExpand configuratie software