Privacy statement Spirotech

Spirotech B.V., hierna “Spirotech”, neemt de bescherming van uw privacy zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens daarom vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorg.

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die worden verzameld en gebruikt door Spirotech. Deze gegevens zijn klantgegevens die door u zijn verstrekt, maar bijvoorbeeld ook gegevens over bezoeken aan onze website, aanmeldingen voor nieuwsbrieven, deelname aan campagnes of promoties, en gegevens over laadsessies en -punten.

Spirotech gebruikt uw gegevens alleen als u toestemming geeft of indien Spirotech uw gegevens nodig heeft om producten of diensten aan u te leveren of dit reeds is gebeurd. Spirotech verkoopt uw persoonlijke gegevens niet aan derden. Spirotech stelt de gegevens alleen ter beschikking aan derden die zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst tussen Spirotech en u. Indien en wanneer Spirotech uw gegevens op enige andere wijze verwerkt, vereist dit uw (expliciete) toestemming.

Onze contactgegevens zijn:

Spirotech bv
PO Box 207
5700 AE Helmond
Churchill-laan 52
5705 BK Helmond
Nederland

Privacybeleid

1. Algemeen

De bescherming van uw persoonlijke gegevens is heel belangrijk voor ons. Daarom houden wij ons strikt aan de regels voor gegevensbescherming en telemediawetgeving. Onze medewerkers verplichten zich te houden aan de voorschriften voor gegevensbescherming bij de omgang met uw persoonlijke gegevens.

Met deze privacyverklaring willen we u informeren over de aard, omvang en het doel van het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens, evenals over uw rechten. De term persoonlijke gegevens wordt gedefinieerd in de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR). Volgens deze verordening betreft dit alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om uw naam, uw adres, uw telefoonnummer en uw e-mailadres.

2. Verzameling, verwerking en gebruik van persoonlijke gegevens

Spirotech verzamelt, verwerkt en gebruikt persoonlijke gegevens zolang de EU-GDPR of een andere wettelijke bepaling dit toestaat of vereist of als de betrokken persoon hierin heeft toegestemd. Het gebruik van onze website is normaal gesproken zonder persoonlijke gegevens mogelijk. Voor zover op onze sites persoonlijke gegevens, zoals naam, adres en e-mailadres, worden verlangd, gebeurt dit altijd op vrijwillige basis.

Wij wijzen op het feit dat de niet-gecodeerde gegevensoverdracht in het internet, bijv. bij de communicatie per e-mail, veiligheidsproblemen kan opleveren. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

3. Overdracht van gegevens aan derden

Spirotech verkoopt of verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden en stelt deze gegevens alleen beschikbaar aan derden die zijn betrokken bij het leveren van de overeengekomen diensten. Onze werknemers en ingehuurde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

4. Gegevens bewaren

Spirotech bewaart uw persoonsgegevens voor zolang dit nodig is om onze diensten te leveren. Als u besluit om te stoppen met het gebruik van onze diensten, verwijderen wij uw persoonsgegevens op uw verzoek. Onthoud dat een kopie van deze gegevens kan worden bewaard in back-ups.

5. Informatie, correctie en bezwaar

U heeft het recht om informatie over de door ons opgeslagen persoonlijke gegevens op te vragen en deze te laten corrigeren of te verwijderen. Bovendien kunt u uw toestemming voor het toekomstige gebruik van uw gegevens op elk gewenst moment herroepen of verzoeken uw gegevens aan een andere provider over te dragen. Een e-mail aan het volgende adres is voldoende: marketing@spirotech.com. Ook heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

6. Wijzigingen in dit Privacybeleid

Dit Privacybeleid kan worden bijgewerkt ten gevolge van wijzigingen in toepasselijke wetgeving of als gevolg van veranderingen binnen ons bedrijf of onze dienstverlening. Eventuele aanpassingen zullen we kenbaar maken via deze pagina. We raden u daarom aan om de Privacybeleid regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven. Indien wij wijzigingen maken die serieus op u van invloed zijn, zullen wij u hiervan op de hoogte brengen, door bijvoorbeeld het versturen van een e-mail bericht of via onze diensten.