Home Producten Referenties FAQ Downloads Over ons Contact Vacatures
maximising performance
Filters Wis filters
A-Z Z-A

Strathclyde Universiteit

Behaalde resultaten

De installaties van de universiteit vanStrathclyde hebben aanzienlijk minderonderhoud nodig dankzij een langdurigeinspanningsverplichting om in samenwerking met Spirotech alle vervuiling uit de verwarmings- en koelinstallaties te verwijderen.<br><br><b>SIBS-gebouw</b><br><br>Vanwege zijn uitstekende ervaringen met het merk heeft AndyMcWatt, Senior Mechanical Engineer bij de universiteit van Strathclyde, in de afgelopen zeven jaar voor alle bestaande en nieuwe installaties binnen de universiteit uitsluitend voor producten van Spirotech gekozen. Zo ook voor de verwarmings- en koelinstallaties in het SIBS Robertson-gebouw van de universiteit.<br><br>“Het SIBS-gebouw is een zeer kwetsbaar onderdeel binnen onzeprestigieuze faculteit voor biomedische wetenschappen. Een nauwkeurige temperatuurregeling is er van essentieel belang,”zegt McWatt. “Specifiek in dit gebouw hadden we grote problemen met vervuiling van de regelkleppen van de naverwarmer. Dit probleem werd verergerd door het feit dat de kleppenmoeilijk toegankelijk zijn.”<br><br>“Toegang krijgen tot het installatienetwerk om de vervuiling te kunnen verwijderen was een tijdrovende en kostbare klus. Het oplossen van problemen met de installaties in het SIBS-gebouwheeft ons dan ook heel wat tijd en middelen bespaard.”<br><b><br>Verbeterde werking van de installatie</b><br><br>De installatie van de SpiroVent Superior van Spirotech in 2008vormde het begin van de samenwerking met het bedrijf, dieresulteerde in een verbeterde werking van de installaties op hethele terrein en de volledige verwijdering van vervuiling in zowelbestaande als nieuwe installaties.<br>

Lees meer

Wolverhampton Universiteit

Behaalde resultaten

In 2011 besloot de universiteit van Wolverhampton enkele miljoenen ponden te investeren in een ultramoderne warmtekrachtinstallatie. Het doel was om de jaarlijkse energiekosten en de CO2-uitstoot aanzienlijk terug te dringen en het energienetwerk van de universiteit toekomstbestendig te maken.<br><br>In twee belangrijke gebouwen functioneerde de verwarmingsinstallatie al enige tijd slecht. Hoewel het MC-gebouw een van de nieuwste gebouwen op de campus is, was de warmteoverdracht in het gebouw slecht en kwamen er in het hele systeem regelmatig storingen voor. “We ontdekten dat vervuiling de grote boosdoener was. De filters in de koel- en luchtbehandelingsunits waren bijna volledig dichtgeslibd, wat leidde tot een sterk verminderde flow,” zegt Stephen Cocks, Energy Manager bij de<br>universiteit van Wolverhampton.<br><br>“Er moest hoognodig worden geïnvesteerd in de verouderde ketelruimtes in het MA-gebouw. Er waren nieuwe ketels nodig en deze moesten goed samengaan met de oudere delen van de installatie die niet vervangen konden worden. De grootste<br>uitdaging was om de hydraulische scheiding tussen de oude en de nieuwe ketels te waarborgen en de platenwarmtewisselaars te beschermen.”<br><br>“In 2012 hebben we een SpiroTrap vuilafscheider van Spirotech geïnstalleerd en een jaar later een SpiroVent Superior vacuümontgasser. De uitstekende reputatie van het bedrijf in het Verenigd Koninkrijk gaf hiervoor de doorslag, evenals een presentatie aan de vereniging van universiteitstechnici (AUE).”<br>

Lees meer

Mariënacker

Behaalde resultaten

In 2007 is woonzorgcentrum Nij Mariënacker in Workum voorzien van een verwarmings- en koelsysteem op basis van aardwarmte. Helaas werkte de installatie, in het bijzonder de warmtepomp, niet zoals gepland.<br><br>Woonzorgcentrum Nij Mariënacker heeft een totaal vloeroppervlak van 9.500 m2, verdeeld over verschillende woonlagen. Vanaf de ingebruikname van het nieuwe, complexe klimaatsysteem waren er problemen met de warmteverspreiding, vastzittende thermostaatkranen, verstopte warmtewisselaars en blokkades in de vloerverwarming. Dit leidde zowel in de zomer als in de winter tot problemen met de temperatuur. De twee back-up-ketels waren voortdurend in gebruik. Er waren al<br>diverse vergeefse pogingen ondernomen om de problemen op te lossen voordat contact werd gelegd met Spirotech.<br><br>Als eerste is door het gespecialiseerde laboratorium van Spirotech een complete installatiescan gemaakt, inclusief analyses van het installatiewater en het suppletiewater. In een uitgebreide rapportage is advies gegeven over een totaaloplossing bestaande uit een ideale mix van luchtafscheiders, vuilafscheiders, toevoegingen en ondersteuning. Op veel plekken zorgden opeengehoopte vuildeeltjes en kalkaanslag voor diverse problemen. Uitgebreid spoelen van de installatie hielp om de warmteoverdracht te herstellen. Spirotech heeft niet alleen zorg gedragen voor de analyse en aanbevelingen, maar heeft ook de benodigde hardware geleverd, de<br>plaatsing en inbedrijfstelling van de producten verzorgd en de nodige nazorg uitgevoerd.<br>

Lees meer

MTU

Behaalde resultaten

MTU Maintenance is een onderdeel van MTU Aero Engines, de grootste motorenproducten in Duitsland. Het bedrijf is gespecialiseerd in het uitvoeren van reparaties en onderhoud aan middelgrote tot grote commerciële motoren. Snelle autonome groei maakte uitbreiding van gemengde verwarmings- en koelinstallaties noodzakelijk.<br><br>Samen met pompfabrikant Pumpen Binek werd een plan opgesteld voor het optimaliseren van de installatie. De installatie werd in vijf delen onderverdeeld, met uiteenlopende behoeftes aan koeling en koelcircuits, evenals aan verwarming en proceswarmte. In de oude situatie ontstond er onvermijdelijk corrosie wanneer de installatie handmatig werd ontlucht. In alle delen van de installatie moest bestaande corrosie worden verwijderd en op betrouwbare wijze worden voorkomen dat er nieuwe deeltjes zouden ontstaan.<br><br>Hiervoor werd een beroep gedaan op de vuilafscheidingsen vacuümontgassingsoplossingen van Spirotech. Gedurende de wekenlange intensieve voorbereiding werd nauwkeuriger vastgesteld waar de verschillende appendages geplaatst moesten worden. “Deze minutieuze voorbereiding heeft echt zijn vruchten afgeworpen,” zegt Gino-Valerio Bruno van Pumpen Binek.<br><br>“Onze audit heeft aangetoond dat optimalisering van het systeem heeft bijgedragen aan een hogere betrouwbaarheid en lagere kosten, waardoor we kunnen stellen dat dit een zeer succesvolle implementatie is geweest.”<br>

Lees meer

Woonboot Mado

<div>Marieke van Nood en Sander Rutten waren op zoek naar een nieuwe woning in Amsterdam en kochten een schip, de Mado uit 1932, op een ligplaats aan de hoofdstedelijke Levantkade. Ze bouwden het in een paar jaar om tot een uiterst comfortabele woning voor hun gezin. Met een duurzame installatie, waar de ontluchters en vuilscheiders van Spirotech niet in mochten ontbreken.</div><div><br></div><div>‘Voor mij stond van het begin af aan vast dat we dit schip zo duurzaam mogelijk zouden maken’, zegt Marieke. ‘Het streven is om het op den duur helemaal gasloos te krijgen. En dat moet gaan lukken.’</div><div><br></div>Op dit moment koken Sander en Marieke nog op gas en ook hangt er een bescheiden gasketeltje klaar voor als alle berekeningen tóch niet zouden kloppen. Sander: ‘Maar eigenlijk had dat niet gehoeven. Alles wijst er op dat we die bijverwarming nooit nodig zullen hebben.’<div><br></div><div>Het stalen schip werd helemaal gestript. De wanden werden bekleed met minstens 10 centimeter PUR-schuim en daarna afgetimmerd, waarbij koudebruggen extra aandacht kregen. Alle ruimten in het schip kregen vloerverwarming.</div><div><br></div><div>Dat maakte de installatie van een laagtemperatuursysteem mogelijk: een Vaillant zonneboiler met zes collectoren (auroTHERM) en een Vaillant lucht-water-warmtepomp (aroTHERM) leveren hun warm water aan een buffervat (allSTOR), dat het water op zo’n 55 graden warmte bewaart en daarna afgeeft aan het verwarmingssysteem en aan het tapwater. Voor het gastenverblijf, in de punt van het schip, werd een aparte ringleiding aangelegd die aanslaat zodra iemand het licht aandoet in die ruimten. Zo is de gebruiker van het gastenverblijf ook altijd verzekerd van onmiddellijk warm water uit kraan en douche.</div><div><br></div>De installatie, aangelegd door Leon Bijdevaate van Bijdevaate Installaties in Zierikzee, ziet er superstrak en overzichtelijk uit. Op de juiste plekken zijn SpiroVent ontluchters en SpiroTrap vuilscheiders ingebouwd. Zowel in verticaal als in horizontaal leidingwerk.<div><br></div><div>Sander: ‘We hebben ons daar goed over laten voorlichten. Op de complete kosten van een duurzame installatie is het natuurlijk geen grote kostenpost, maar als opdrachtgever kijk je naar alle posten. Maar het blijkt wel dat je deze ontluchters en vuilscheiders gewoon nodig hebt. Ze zorgen voor het behoud van je installatie. En bovendien zouden ze het rendement van de warmtepomp tot wel 7,4 procent kunnen verbeteren (volgens onderzoek van de KIWA, red). Dan verdien je het dus in wezen terug.’</div>

Lees meer

Kraanspoor-complex

<div><b>Unica en Spirotech optimaliseren Kraanspoorinstallatie</b><br>Het Kraanspoor-complex aan de Amsterdamse Noordelijke IJ-oever heeft de afgelopen jaren te kampen gehad met een onvoldoende functionerende koel- en verwarmingsinstallatie. Meerdere installateurs slaagden er niet in de oorzaak daarvan te achterhalen en op te lossen. Unica en Spirotech lukte dat wel, met een vacuümontgasser, vuilafscheider en verbetering van de waterkwaliteit.</div><div><b><br></b></div><div><b>Bekroond duurzaam kantorencomplex</b><br>Sinds 2007 is het Kraanspoor-kantoorgebouw een imposante aandachtstrekker op de Amsterdamse Noordelijke IJ-oever. Dit bovenop een historisch kraanspoor gerealiseerde gebouw oogt namelijk als een zwevend transparant kantoor met drie verdiepingen. In 2008 bekroond met de Nationale Staalprijs, de Glas Award, de Urban Landscape Institute Global Award of Excellence en de MIPM Green Building Award. Deze laatste onder andere omdat tijdens de zomermaanden water uit het IJ wordt gebruikt voor het koelen en in de winter om te verwarmen. “Die duurzame AC/CV-installatie begon al vrij snel minder goed te functioneren”, zegt Danny van der Put, projectleider bij Unica. “Met als gevolg ontevreden huurders. Nadat meerdere installateurs tevergeefs de oorzaak ervan hebben geprobeerd te achterhalen en op te lossen, zijn wij erbij betrokken.” In samenwerking met Spirotech is het Unica gelukt de installatie te optimaliseren.</div><div><b><br></b></div><div><b>Waterkwaliteit analyseren en verbeteren</b><br>De prestaties van koel- en verwarmingsinstallaties zijn onder andere afhankelijk van de systeemwaterkwaliteit. Vuilophoping en luchtvorming verlagen na verloop van tijd het rendement, wat door installateurs regelmatig wordt onderschat. “Met onze uitdaging voor het Kraanspoorproject in gedachten, heb ik een seminar bezocht over het verbeteren van de waterkwaliteit in installaties”, aldus van der Put. “Daar leek het wel alsof de gepresenteerde voorbeelden afkomstig waren van ons project. Na afloop hebben wij Spirotech direct gevraagd ons te helpen de waterkwaliteit van de Kraanspoorinstallatie te analyseren en te verbeteren. Zij beschikken in tegenstelling tot andere leveranciers van installatieoplossingen over een eigen laboratorium in Helmond om watermonsters te onderzoeken. Daaruit bleek dat het systeemwater van de Kraanspoorinstallatie ernstig was vervuild, onder andere door corrosie van de metalen hoofdleidingen.</div>

Lees meer

Mainova

Behaalde resultaten

Mainova AG, een van de grootste regionaleenergieleveranciers van Duitsland, koos voor SpiroTrap vuilafscheiders voor optimale, innovatieve bescherming van hun energiecentrale in Frankfurt.<br><br>Het betreft een relatief kleine investering die een probleemloze werking van installaties mogelijk maakt en die dure, vuilgevoelige onderdelen zoals pompen en kleppen beschermt. Deze en andere installatiecomponenten moeten tegen vuildeeltjes worden beschermd, want reparaties en stilstand brengen aanzienlijke financiële gevolgen met zich mee. Voor energiebedrijven is met name het risico van<br>storingen waarbij de energielevering wordt onderbroken een grote zorg. Mainova AG, een van de grootste regionale energieleveranciers van Duitsland, koos voor SpiroTrap<br>vuilafscheiders voor optimale, innovatieve bescherming. De SpiroTrap vuilafscheiders DN400 (650 m3/u) en DN500 (1300 m3/u) werden bij het nieuwe Nordweststadt-pompstation van Mainova geïnstalleerd. De vuilafscheiders maken gebruik van<br>de Spirobuis als afscheidingselement, wat in hoge mate aan de uitstekende resultaten heeft bijgedragen.<br>

Lees meer

Riepen

Behaalde resultaten

De plaatsing van een SpiroVent luchtafscheider en SpiroTrap vuilafscheider in een woonhuis uit de jaren negentig in het Nederlandse plaatsje Goor heeft een energiebesparing opgeleverd van maar liefst 20%. De bewoners hebben het energieverbruik jarenlang nauwkeurig bijgehouden, waardoor de besparing duidelijk kon worden vastgesteld.<br><br>Aan de hand hiervan konden nauwkeurige, vergelijkende overzichten worden gemaakt. Bijvoorbeeld om het verschil te zien tussen een koude en een zachte winter. Met inachtneming van deze factoren kon het gasverbruik voor het verwarmen van dit huis met 20% worden vastgesteld. Het werd al snel duidelijk dat de aankoop en plaatsing van de SpiroVent en SpiroTrap in korte tijd waren terugverdiend. Een strenge winter maakt het zelfs mogelijk om de investering al in één jaar terug te verdienen.<br><br>“We hadden niet verwacht dat het energieverbruik zo drastisch zou afnemen,” zegt de huiseigenaar. “Behalve de aanzienlijk lagere gasrekening, wordt onze installatie ook beter beschermd tegen storingen en mankementen en alle radiatoren worden nu goed warm.”<br>

Lees meer

Trudo

Behaalde resultaten

Samen met Spirotech en Van den Hoff Installatiebedrijf uit Eindhoven heeft<br>woningcorporatie Trudo in 152 woningen eengrootschalig onderzoek uitgevoerd.<br>Gedurende vijf jaar is het effect van het plaatsen van lucht- en vuilafscheiders in<br>decv-installaties gemeten.<br><br>Trudo is een middelgrote woningcorporatie in Eindhoven die zich voornamelijk focust op sociale huisvesting. “Met het vergroten van onderhoudsintervallen kan Trudo de meeste besparingen realiseren,” zegt Sjack Vissers, teamleider vastgoedbeheer en onderhoud bij Trudo. “De bundeling van kennis en ervaring heeft bijgedragen aan het behalen van ons doel om de onderhoudskosten te verlagen.”<br><br>Tussen 2009 en 2014 zijn alle storingen en installatie-aanpassingen vastgelegd en zijn er regelmatig watermonsters genomen om het effect van de geïnstalleerde oplossingen van Spirotech te meten: SpiroVent luchtafscheiders verwijderen voortdurend lucht en microbellen uit de installatievloeistof; SpiroTrap vuilafscheiders verwijderen magnetische en niet-magnetische vuildeeltjes.<br><br>Het onderzoek heeft aangetoond dat het aantal storingsbezoeken in vijf jaar tijd sterk is gedaald dankzij de plaatsing van Spirotech lucht- en vuilafscheiders in de cv-installaties. Daarnaast is aangetoond dat door de Spirotech-producten de zuurgraad van de installatievloeistof veel minder snel stijgt, wat de kans op corrosievorming verder vermindert. Aan het begin van het onderzoek ontving Trudo gemiddeld 1,5 storingsmelding per huurder over een periode van vijf jaar.<br>

Lees meer

Deibel

Behaalde resultaten

Toen Deibel GmbH uit Heusenstamm, nabij Frankfurt (Duitsland), de opdracht kreeg om in een appartementencomplex met 7 appartementen een verwarmingsinstallatie<br>aan te leggen en te onderhouden, wilde het bedrijf er absoluut zeker van zijn dat de<br>installatie feilloos zou werken.<br><br>Het bedrijf koos voor een aantal producten van Spirotech om de probleemloze en storingsvrije werking van de installatie in de ketelruimte en de appartementen te waarborgen. Bovendien voorkomen de oplossingen van Spirotech hoge herstelkosten.<br><br>Dankzij de SpiroTop snelontluchters en de SpiroVent luchtafscheiders wordt de aanwezigheid van lucht in het installatiewater tot een minimum beperkt. Een SpiroTrap vuilafscheider voorkomt dat de warmtewisselaar vervuild raakt. Om storingen te voorkomen wordt lucht met een SpiroVent Solar AutoClose uit de solar-installatie verwijderd. Deze voorkomt ook drukverlies als gevolg van stoomontsnappping.<br>

Lees meer

Beijing District Heating Group

Behaalde resultaten

Een stadsverwarmingsinstallatie van de Beijing District Heating Group moest regelmatig handmatig worden ontlucht vanwege luchtintrede en -blokkades in de installatie. Het 20 jaar oude systeem moest ook regelmatig worden bijgevuld. Dit zorgde voor grote schommelingen in de doorstroming, een lage NPSH en dus een<br>groter risico op cavitatie.<br><br>Na uitgebreide metingen werd een SpiroVent Superior S6 vacuümontgasser geplaatst in een groot sub-station van de stadsverwarmingsinstallatie om lucht te verwijderen. Hierdoor kon de pompsnelheid drastisch worden verlaagd, terwijl de gewenste stroomsnelheid gemakkelijk kon worden gehaald. Het resultaat: een lagere stromingsweerstand en een totale besparing van 31% op het stroomverbruik van de pompen. Ontgassing levert nog meer voordelen op voor het systeem: minder slijtage, minder defecten en daarmee een verlaging van de kosten.<br>

Lees meer

Stadtwerke Giessen

Behaalde resultaten

Deels als gevolg van netwerkuitbreiding bleef in diverse stadsverwarmingssystemen<br>van Stadtwerke Giessen overtollige lucht opgesloten. Vacuümontgassers van Spirotech maakten een probleemloze werking mogelijk.<br><br>Stadtwerke Giessen voorziet particulieren en bedrijven van elektriciteit, gas, water en stadsverwarming. De installaties worden voortdurend aangepast aan de toenemende vraag. Uitbreiding van het netwerk en nieuwe aansluitingen zorgden er herhaaldelijk voor dat er lucht in het stadsverwarmingssysteem of in afzonderlijke netwerken kwam. Niet alleen leidde dit tot storingen, maar de verantwoordelijke technici maakten zich ook zorgen over versnelde corrosie in het leidingnetwerk. <br><br>Om deze bijwerkingen te vermijden, werd besloten om op diverse belangrijke punten in het netwerk een vacuümontgasser te installeren. Spirotech ondersteunde Stadtwerke Giessen met adviezen en het selecteren van de juiste SpiroVent Superior vacuümontgassers. Al snel werd het positieve effect van de geïnstalleerde apparatuur zichtbaar in de ontgassingsprestaties.<br>

Lees meer

Delhi Metro

Behaalde resultaten

Het staatsbedrijf Delhi Metro Rail Corporation Ltd. (DMRC) exploiteert de metro van Delhi en is betrokken bij de planning en uitvoering van een scala van spoorprojecten in India. Het metronetwerk van Delhi is in 2002 in gebruik genomen.<br><br>Bij de planning van een reeks nieuwe stations wilde DMRC overstappen van centrifugale afscheiders, tot op dat moment standaard onderdeel in de specifi caties, op luchtafscheiders.<br><br>Na een reeks presentaties kozen DMRC en haar consultants voor Spirotech om oplossingen te leveren voor systeemwaterconditionering voor 11 nieuwe metrostations. Elk station wordt nu uitgerust met een SpiroVent Superior vacuümontgasser en een SpiroCombi lucht- en vuilafscheider. Mogelijk komen daar<br>nog meer producten bij. “We kunnen vuil nu zeer snel verwijderen,” aldus een woordvoerder van DMRC. De eerste installaties zijn al in werking en helpen DMRC met succes om haar doelstellingen, minder energieverbruik en een hoger rendement,<br>te bereiken.<br>

Lees meer

{{ ::item.name }}

{{ ::item.name }}

Your browser is currently not supported

Don't worry, there is an easy fix. All you have to do is click the link below and follow the instructions.

outdatedbrowser.com