Waarom moet je lucht verwijderen uit systeemwater?

In een verwarmings- en koelsysteem wordt warmte getransporteerd van en naar de verwarmings- of koelunit via het systeemwater. Ingesloten lucht zorgt er voor dat de doorstroming van het systeemwater belemmerd wordt waardoor de prestaties en efficiëntie van het systeem af zullen nemen.

Velen van u weten dat u na het vullen of het op druk brengen van uw verwarmingsinstallatie met leidingwater het systeem, meestal handmatig, moet ontluchten. Vaak moet u dit een paar maal herhalen om er voor te zorgen dat alle lucht uit het systeem is en weer op de juiste druk is. Maar, de druk in een systeem kan fluctueren door verschillen in de watertemperatuur. Dit zorgt er voor dat lucht via koppelingen, kleppen e.d. weer in het systeem komt. Daarnaast bevat het systeemwater zelf, afhankelijk van de druk en de temperatuur, ook lucht.

Lucht in een systeem is vaak verantwoordelijk voor problemen en dure reparaties
Symptomen van luchtin uw verwarmingssysteem

Problemen door lucht in uw verwarmingssysteem

Lucht in de installatie is in veel gevallen de oorzaak van dure en onderhoud intensieve storingen. Ook veroorzaakt lucht veel lawaai in radiatoren (borrelen), warmtewisselaars, leidingen en pompen. Lucht bemoeilijkt daarnaast het inregelen van installaties en bevordert corrosie en dus de vorming van vuil en magnetiet (een magnetisch mineraal). Lucht in het systeem leidt niet alleen tot een duidelijke afname van de verwarmings- of koelcapaciteit, maar ook tot voortijdige slijtageverschijnselen aan belangrijke componenten van de installatie of, wat veel erger is, tot een volledige verstopping.

Dit leidt uiteindelijk tot de uitval van een compleet systeem met alle nare gevolgen van dien, waaronder ontevreden klanten en bewoners. Wanneer een systeem niet is uitgerust met luchtafscheiders zijn problemen op de korte of lange termijn onvermijdbaar.

Drie verschijningen van lucht in systeemwater

Zoals al eerder aangegeven bevat systeemwater altijd lucht. Deze komt voor in 3 verschillende verschijningsvormen:

Vrije lucht

Vrije lucht

Dit is lucht die opgesloten zit in het systeem, de zogeheten luchtzakken. Deze luchtzakken zorgen voor een slechter transport van warmte of koelte in het systeem.
Microbellen

Microbellen

Dit zijn kleine, met lucht gevulde, belletjes die nauwelijks zichtbaar zijn in het water.
Opgeloste gassen

Opgeloste gassen

Water bevat opgeloste, niet zichtbare gassen zoals stikstof, zuurstof en koolstofdioxide.

Verwijdering van opgeloste gassen met een vacuümontgasser

De SpiroVent Superior maakt gebruik van een vacuüm om het systeemwater te ontgassen. De Superiors kunnen daarnaast uitgerust worden met een automatische hervulfunctie waarbij ook de systeemdruk wordt gecontroleerd en gereguleerd.

In een vacuümontgasser wordt een kleine hoeveelheid systeemwater in onderdruk gebracht waardoor opgeloste gassen uit het systeemwater vrijkomen als vrij lucht en afgevoerd kunnen worden. Het ontgaste water gaat dan weer terug het systeem in en kan weer vrije gassen absorberen. Omdat dit een continue proces is zullen er uiteindelijk geen opgeloste gassen meer aanwezig zijn in het systeemwater.

Onze oplossingen voor effectieve verwijdering van lucht uit systeemwater

De positie van een ontluchter of vacuümontgasser in de installatie

Een ontluchter (SpiroTop) moet op het hoogste punt in een verwarmings- of koelinstallatie geplaatst worden om luchtzakken te voorkomen. Microbel ontluchters (SpiroVent) moeten bij voorkeur op het warmste punt in de systeem geplaatst worden. Bij een verwarming is dat het punt waar het systeemwater de ketel verlaat en bij een koeling waar het water het systeem in gaat.

Aangezien de SpiroVent Superior (vacuümontgasser) gebruik maakt van een vacuüm voor het verwijderen van opgeloste gassen is de positie minder belangrijk. Een vacuümontgasser wordt vooral toegepast in systemen:

  • met vele vertakkingen en lage doorstroomsnelheden
  • met lage temperaturen
  • wanneer een “inline” microbel ontluchter (SpiroVent) niet geplaatst kan worden
  • als niet duidelijk is op welk punt in de installatie het beste ontgast kan worden of wanneer dit punt een zeer lage doorstroomsnelheid heeft.