Waarom moet u lucht verwijderen uit systeemwater?

In een verwarmings- en koelsysteem wordt warmte getransporteerd van en naar de verwarmings- of koelunit via het systeemwater. Ingesloten lucht(bellen) zorgen er voor dat de doorstroming van het systeemwater belemmerd wordt waardoor de prestaties en efficiëntie van het systeem af zullen nemen.

Velen van u weten dat u na het vullen of het op druk brengen van uw verwarmingsinstallatie met leidingwater het systeem, meestal handmatig, moet ontluchten. Vaak moet u dit een paar maal herhalen om er voor te zorgen dat alle lucht uit het systeem is en weer op de juiste druk is. Maar, de druk in een systeem kan fluctueren door verschillen in de watertemperatuur. Dit zorgt er voor dat lucht via koppelingen, kleppen e.d. weer in het systeem komt. Daarnaast bevat het systeemwater zelf, afhankelijk van de druk en de temperatuur, ook lucht.

Lucht in een systeem is vaak verantwoordelijk voor problemen en dure reparaties
Symptomen van luchtin uw verwarmingssysteem

Problemen door lucht in uw verwarmingssysteem

Lucht in de installatie is in veel gevallen de oorzaak van dure en onderhoud intensieve storingen. Ook veroorzaakt lucht veel lawaai in radiatoren (borrelen), warmtewisselaars, leidingen en pompen. Lucht bemoeilijkt daarnaast het inregelen van installaties en bevordert corrosie en dus de vorming van vuil en magnetiet (een magnetisch mineraal). Lucht in het systeem leidt niet alleen tot een duidelijke afname van de verwarmings- of koelcapaciteit, maar ook tot voortijdige slijtageverschijnselen aan belangrijke componenten van de installatie of, wat veel erger is, tot een volledige verstopping.

Dit leidt uiteindelijk tot de uitval van een compleet systeem met alle nare gevolgen van dien, waaronder ontevreden klanten en bewoners. Wanneer een systeem niet is uitgerust met luchtafscheiders zijn problemen op de korte of lange termijn onvermijdbaar.

Drie verschijningen van lucht in systeem water

Zoals al eerder aangegeven bevat systeem water altijd lucht. Deze kan komt voor in 3 verschillende verschijningensvormen:

Verwijdering van opgeloste gassen met een vacuüm ontgasser

De SpiroVent Superior maakt gebruik van een vacuüm om het systeem water te ontgassen. Ze kunnen daarnaast uitgerust worden met een automatische (her)vulfunctie waarbij ook de system druk wordt gecontroleerd en gereguleerd.

In een vacuüm ontgasser wordt een kleine hoeveelheid systeem water in onderdruk gebracht waardoor opgeloste gassen uit het systeem water vrijkomen als vrij lucht en afgevoerd kunnen worden. Het ontgaste water wordt dan teruggevoerd het systeem in en kan weer vrije gassen absorberen. Omdat dit een continue proces is zullen er uiteindelijk geen opgeloste gassen meer aanwezig zijn in het systeemwater.

Onze oplossingen voor effectieve verwijdering van (alle) lucht

De positie van een (microbellen)ontluchter of vacuüm ontgasser in het systeem

Een ontluchter moet op het hoogste punt in een installatie geplaatst worden om luchtzakken te voorkomen. Microbellen ontluchters moeten bij voorkeur op het warmste punt in de installatie geplaatst worden. Bij een verwarming is dat het punt waar het system water de ketel verlaat en bij een koeling waar het water het system in gaat.

Aangezien de SpiroVent Superior gebruik maakt van een vacuüm voor het verwijderen van opgeloste gassen is de positie minder belangrijk. Een vacuümontgasser wordt vooral toegepast in systemen:

  • met vele vertakkingen en lage doorstroomsnelheden of
  • systemen met lage temperaturen, of
  • wanneer een “inline” microbellen ontluchter niet geplaatst kan worden, of
  • als niet duidelijk is op welk punt het beste ontgast kan worden of
  • wanneer dit punt een zeer lage doorstroomsnelheid heeft.

Heeft u vragen?

Heeft u een vraag over onze producten, onze oplossingen of heeft u advies nodig van onze experts? Aarzel dan niet en neem contact op met ons.

Neem contact op met ons