De kwaliteit van het systeemwater is cruciaal!

Wateranalyse

Waterkwaliteit is cruciaal voor een goed functionerende installatie, het rendement en de levensduur. Aan water
kun je veel aflezen. Door middel van analyse kunnen problemen vroegtijdig worden opgespoord. Bij een analyse meten
we het water op 35 parameters. We meten bijvoorbeeld PH, magnetiet, geleidbaarheid en de hardheid, maar ook
vele metalen en microbiologie van het systeemwater. Al deze onderdelen kunnen ervoor zorgen dat je installatie minder
goed functioneert.

Met een uitgebreide systeemwateranalyse in ons laboratorium kun je (toekomstige) problemen met je installatie voorkomen!
Spirotech Service: Wateranalyse

Tijdens de wateranalyse maken we een scan van het koel- en/of verwarmingssysteem en voeren de volgende werkstappen uit:

  • Bepaling van een geschikt monsternamepunt
  • Nemen van een systeemwatermonster
  • Nemen van een vulwatermonster
  • Bepaling van verschillende chemische waarden
  • Beoordeling van de vastgestelde waarden
  • Opstellen van een actieplan om het systeemwater te corrigeren

Na afloop worden de uitgevoerde werkzaamheden en alle belangrijke parameters gedocumenteerd in een analyserapport.

Indien nodig stellen wij een actieplan op om het systeemwater te corrigeren.

Wil je een wateranalyse laten uitvoeren?

Vraag hier een wateranalyse aan