Noodzakelijk maar vaak vergeten!

Onderhoud

Naast een juist ontwerp en een correcte inbedrijfstelling is (regelmatig) onderhoud van elk verwarmings- of koelsysteem noodzakelijk om een efficiënte en probleemloze werking van de installatie op de lange termijn te garanderen.

Met onze onderhoudsservice zorgen we ervoor dat onze producten op het juiste moment het voorgeschreven en benodigde onderhoud krijgt.

Onderhoud is een belangrijke voorwaarde voor een zo efficiënt mogelijk functionerende verwarmings- of koelinstallatie

Vaak ontbreekt het aan tijd, personeel en de juiste kennis om het benodigde onderhoud goed uit te kunnen voeren.  Wij kunnen jou hierbij ondersteunen. Onze servicetechnici kijken naar de prestaties van het gehele system en voeren het onderhoud uit aan de volgende producten:

 • SpiroVent Superior Vacuümontgassers
 • SpiroExpand Expansieautomaten
 • SpiroExpand Expansievaten
 • SpiroPure Vul- en navulsystemen
Spirotech Service Onderhoud

Tijdens onderhoud voeren we de volgende stappen uit, afhankelijk van het betreffende toestel:

 • Controle van de producten van Spirotech
 • Controleren van de storingshistorie
 • Controleren op werking, lekkages, schades enz.
 • Controleren van alle aansluitingen
 • Reinigen of vervangen van gevoelige onderdelen
 • Verbruiksartikelen controleren en indien nodig vervangen
 • Controleren van de ingestelde bedrijfsparameters
 • Controleren van alle functies
 • Controle van de pH-waarde en geleidbaarheid van het systeemwater (bij een onderhouscontract)
 • (Hernieuwde) instructie van het bedieningspersoneel

Na afloop worden de uitgevoerde werkzaamheden en alle belangrijke parameters gedocumenteerd in een onderhoudsrapport. 

Is je installatie aan onderhoud toe?

Wil je onderhoud laten plegen aan je installatie of een onderhoudscontract afsluiten?

Vraag hier onderhoud aan