Bespaar energiekosten met een lucht- en vuilafscheider

Moderne verwarmingsinstallaties en de daarin gebruikte componenten, zoals warmtewisselaars, kleppen, (thermostaat)kranen en radiatoren, zijn gevoelig voor lucht en vuil. Lucht in het systeem zorgt voor roestvorming (corrosie) waardoor ijzerhoudende deeltjes (magnetiet) deeltjes ontstaan, die in het systeemwater terechtkomen. Onderzoek in de praktijk toont aan dat magnetiet deeltjes zich ophopen in de energiezuinige pompen in CV-ketels en warmtepompen waardoor deze minder efficiënt worden en meer energie gaan verbruiken.  Snelle en efficiënte verwijdering van lucht en vuil uit het systeemwater is daarom van groot belang.

Waar komt die lucht in mijn verwarmingsinstallatie vandaan?

In (systeem)water bevindt zich altijd lucht. Afhankelijk van de druk en de temperatuur kan water meer of minder lucht bevatten. In een verwarmingsketel of warmtepomp wordt het water opgewarmd, waardoor microbellen worden gevormd die meegevoerd worden met het systeemwater. Lucht in een warmtepomp- of cv-installatie leidt tot allerlei vervelende verschijnselen zoals 'borrelende' geluiden in leidingen en radiatoren. Luchtbellen in radiatoren zorgen ervoor dat deze slechts deels of helemaal niet warm worden. De lucht zorgt er tevens voor dat er roest ontstaat waardoor magnetiet deeltjes in het systeemwater terechtkomen, met alle nare gevolgen van dien. 

Waarom is het aan te raden een luchtafscheider toe te passen?

Een SpiroVent RV2 luchtafscheider, geplaatst direct na de ketel of warmtepomp, verwijdert de microbellen uit het warme water. Verderop in de installatie kan het water dan weer lucht opnemen waardoor deze bij het opnieuw passeren van de SpiroVent uit het systeem gehaald wordt. De radiatoren worden dan weer optimaal verwarmd en de ketel brandt dan zo efficiënt als mogelijk.

De voordelen van een SpiroVent luchtafscheider:

  • Nooit meer tussentijds handmatig ontluchten
  • Radiatoren altijd helemaal warm
  • Binnen 2 tot 4 jaar terugverdiend
  • Voorkomt het ontstaan van magnetiet (ijzerhoudende deeltjes)
  • Tot wel 6% minder gasverbruik aangetoond door TNO en Kiwa GASTEC
SpiroVent RV2 luchtafscheider van Spirotech

Waar komt dat vuil in mijn verwarmingsinstallatie vandaan?

De belangrijkste oorzaak van vervuiling is corrosie (roestvorming) als gevolg van de reactie tussen (de lucht in) water en de ijzerhoudende onderdelen in de installatie. Vervuiling in een warmtepomp- of cv-installatie bestaat grotendeels uit het schadelijke magnetiet (ijzerhoudende deeltjes). Een duidelijke aanwijzing voor de aanwezigheid van magnetiet is het zwart kleuren van het water in de installatie. Opgehoopt en vastzittend magnetiet verhindert een optimale werking van de verwarming en leidt tot overmatige slijtage en storingen.

Waarom is het aan te raden een vuilafscheider toe te passen?

De vervelende en soms kostbare gevolgen van vervuiling in het installatiewater kunnen worden voorkomen met een SpiroTrap MB3 vuilafscheider met magneet. Met deze vuilafscheider wordt niet allen vuil maar ook magnetiet extra snel uit het systeemwater gehaald. Een installatie met schoon water is veel minder storingsgevoelig en zorgt ervoor dat de ketel zo zuinig mogelijk brandt en dat de pomp zo min mogelijk stroom verbruikt.

Voordelen van de SpiroTrap vuiilafscheider:

  • Bescherming van kostbare onderdelen
  • Minder storingen en uitval
  • Binnen 2 tot 4 jaar terugverdiend
  • Tot wel 7,4% minder gasverbruik, aangetoond door TNO en Kiwa GASTEC